*Oferta financera oferta per CaixaBank Consumer Finance, E.F.C.,S.A.,i subjecta a la seva aprovació. TIN 0%, TAE 5,78%. Comissió d’obertura  del 3% a pagar en la primera quota. Mensualitats:12 mesos. Exemple per una compra de 1.000€. Primera mensualitat_ 113.33€ (83.33€ quota+ 30€ comissió obertura), resta de quotes de 83.33€ i una darrera de 83.37€ .Import total degut: 1030,00€. Import mínim 240€ i import màxim 30.000€ .Oferta vàlida fins el 31/12/20. Consulta altres condicions de finançament a l’establiment.